Aignos

Aignos

Název projektu / produktu: Aignos
Link na projekt: https://www.aignos.cz/
Team leader: Martin Richter
Výzva: č. 7: VZDĚLÁNÍ/ŠKOLSTVÍ
Stručný popis projektu: Aignos je projekt, který žákům a studentům pomáhá zorientovat se v tématu umělé inteligence. Výukový program se skládá z tematických modulů, které jsou doplněné výukovými materiály i praktickými aktivitami. Projekt nezabíhá do přílišných technických detailů, ale vybízí k diskuzi a kritickému zhodnocení příležitostí a hrozeb AI. Aplikace studentům také nabízí možnost si tyto technologie "osahat" díky českým technologickým platformám a využít je tak k rozšíření vlastní kreativity.
Pokrok od semifinále: Vytvořili jsme základ funkční webové aplikace. Dokončili jsme první výukový modul (Co je a není AI). Navázali spolupráci s THEaiTRE a Promethist, kteří poskytli části svých platforem (generování textu a digitální asistenti). Pilotovali jsme výukový program ve výuce na základních školách v Praze a Chomutově (zatím 4 třídy). Prezentovali jsme projekt v senátorské kanceláři v Chomutově. Konzultovali jsme záměr projektu s CzechInvest i s odborníky na AI, kteří by mohli zaštítit jednotlivé moduly.
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?: Dle UNICEF děti a mládež představují velký podíl uživatelů, kteří využívají systémy s umělou inteligencí. Tyto interakce budou v životech mladých hrát stále větší roli a navíc se budou promítat také do požadavků povolání. Ta budou vyžadovat stále vyšší kompetence jako jsou kreativita, kritické a informatické myšlení. Je tedy důležité, aby se žáci naučili AI technologie co nejdříve kriticky vyhodnocovat a dále s nimi pracovat.
Prototyp - link na stažení: https://aignos.avantap.cz/dashboard
Validace nápadu: Potenciální uživatelé (žáci a učitelé) hodnotí výukový program kladně. Žáci byli aktivní a zapojovali se do diskuzí. Z pilotních vyučovacích hodin jsme od žáků získali zpětnou vazbu na tři jednoduché, avšak nejpodstatnější otázky: Dozvěděli jste se na hodině něco nového? Bavilo vás téma umělé inteligence? Chtěli byste se o AI dozvědět víc? Z celkem 67 žáků drtivá většina na pětibodové škále označovala odpovědi “rozhodně ano” a “docela ano”. “Nevím” a negativní odpovědi označilo jen pár jednotlivců. Ze strany učitelů jsme získávali kladný feedback za dobrou strukturu hodiny, pěkné zpracování, interaktivitu a vedení diskuze. Zákazníci (zástupci ředitelů) nám potvrdili, že v následujících letech bude nutné navyšovat dotace hodin s mediální výchovou a náš výukový program by se hodil k rozšiřování digitálních kompetencí žáků a studentů. Odborníci z oblastí AI projekt zatím hodnotí pozitivně. Zatím máme rozjednané možné spolupráce a záštitu odborníků nad jednotlivými tematickými moduly.
Finanční plán: Náklady: dokončení výukové aplikace, dokončení obsahu pro jednotlivé moduly, výroba tištěných doplňkových materiálů, tvorba online kurzu. Příjmy: než se podaří získat akreditaci a záštitu, která pomůže dostat aplikaci do škol, budeme projekt financovat z pořádání zájmových kurzů, workshopů a spuštěním placeného online kurzu. Hlavním příjmem by se měl stát prodej licencí aplikace pro střední a základní školy. S finanční podporou 200 tisíc korun bychom mohli první kurzy spustit během 3-4 měsíců.
Tým: Dosud jsme projekt tvořili v týmu dvou členů. Martin Richter (idea making, design, komunikace), Karolína Schubertová (copywriting, metodika). Na tvorbě webové aplikace jsme spolupracovali s vývojářem aplikací Romanem Šimrem, se kterým budeme spolupracovat i nadále. Pro další fáze projektu máme rozjednané další členy týmu - v rámci užší i externí spolupráce.