gamifit

gamifit

Název projektu / produktu: gamifit
Link na projekt: http://gamifit.cz
Team leader: Matyáš Adam Michel
Výzva: č. 7: ŠKOLSTVÍ & SPORT
Stručný popis projektu: Gamifit je gamifikovaná fitness aplikace pro děti. Staví na úspěchu podobných aplikací pro dospělé, které během koronavirové pandemie motivovaly spoustu uživatelů k pohybu. Jejich základní funkce obohacujeme o herní prvky a vytváříme tak jedinou komplexní fitness aplikaci pro děti na Českém trhu. Zároveň se inspirujeme metodami, které někteří tělocvikáři používali už během karantény, a nabízíme učitelům nástroj, který jim umožní dětem zadávat sportovní výzvy a vést je k pohybu i mimo hodiny TV.
Pokrok od semifinále: Cílem této fáze pro nás bylo nápad validovat a dostat do podoby, kdy budeme mít všechny podklady k tomu, abychom kdykoliv mohli spustit vývoj MVP. Vytvořili jsme web pro jasnější komunikaci projektu, konzultovali nápad jak s pracovníky MŠMT a městských částí Prahy, tak s řediteli konkrétních škol. Spojili jsme se s několika IT studii a vytvořili si základní představu náročnosti vývoje aplikace na základě vizuálního prototypu, který jsme od semifinále značně rozšířili.
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?: Ve velkých městech jako Praha je nedostatek pohybu u dětí díky méně příležitostem trávit čas v přírodě ještě aktuálnější než ve zbytku ČR. Gamifit nabízí unikátní řešení, jak děti rozhýbat i v malém prostoru pražského bytu. Náš přístup je v souladu s dlouhodobou strategií MŠMT a reflektuje obecnou snahu digitalizovat výuku a vést děti k pohybu. I z toho důvodu je byznys plán gamifitu dlouhodobě udržitelný a kromě prvotní investice schopný finanční samostatnosti.
Validace nápadu: I přes právě probíhající zápisy na ZŠ (a s tím spojenou časovou vytíženost učitelů a ředitelů) se nám od semifinále podařilo spojit s vedeními několika škol a gamifit zkonzultovat. Zástupci škol se s cíli projektu ztotožňovali a momentální předběžnou představu aplikace hodnotili pozitivně. Gamifit je podle nich ve výuce využitelný jako učební pomůcka a dostali jsme i předběžnou nabídku spustit pilotní provoz na dvou školách. Díky němu budeme moci s danými školami během vývoje dále spolupracovat a otestovat aplikaci na jejich žácích. Další podobné dohody právě dojednáváme. Projekt jsme konzultovali i s odborníky z MŠMT a odbory školství na jednotlivých městských částech Prahy. Ujistili jsme se, že gamifit odpovídá strategickým dokumentům v oblasti školství a byla nám nabídnuta dlouhodobá oficiální podpora včetně schválení aplikace jako učební pomůcky příslušnými orgány.
Finanční plán: Běžná verze aplikace bude volně dostupná. Byznys model gamifitu spočívá na nákupu licensí pro školy, které odemknou výše zmíněné funkce propojení třídy s učitelem. Tento koncept máme ověřený se školami. Z komunikace s nimi vychází i nacenění. Nákup licence může být financován z rozpočtu na učební pomůcky, či skrze žáky. Převážně cílíme na ZŠ, ale evidujeme zájem i na gymnáziích. Na základě komunikace se ZŠ a počtu pozitivních reakcí z osloveného vzorku odhadujeme konverzní poměr na 6-8 %.
Tým: Jako tým máme dostatečně silné marketingové a byznysové zázemí, abychom s podporou outsourcovaného vývojářského týmu dotáhli projekt do konce. Matyáš běžně pracuje jako marketingový konzultant, má zkušenost s podobnými soutěžemi i řízením korporátních projektů a gamifitu proto zajišťuje project management a propagaci vč. vizuální identity. Andrea se momentálně profesně pohybuje v oblasti školství a stará se proto o komunikaci se školami a o to, aby aplikace odpovídala potřebám dětí.
Link na info o týmu: http://gamifit.cz/index.html#team1-n