Zavaděči

Zavaděči

Název projektu / produktu: Řadička
Team leader: Kryštof Petrásek
Výzva: č. 3: MOBILITA BUDOUCNOSTI - VYLEPŠENÍ PRAŽSKÉHO MHD – JDE TO JEŠTĚ VŮBEC?
Stručný popis projektu: Řadička je nástroj pro pomoc s řízením provozu tramvají v kritických místech městské dopravní infrastruktury. Pracuje s aktuálními daty z provozu napojenými na páteřní databázi Golemio. Řadička je schopna v reálném čase sledovat provoz a vyhodnotit u vlaků přijíždějících ze dvou větví do frekventovaného úseku, který z nich má jet první. Po vyhodnocení tuto zprávu předá řidičům. Řadička pomáhá na vytíženém místě dopravní sítě, kde zajistí plynulejší provoz a přehlednou situaci pro naše řidiče.
Pokrok od semifinále: Navázali jsme spolupráci s Jednotkou provoz tramvají DPP a na základě zpětné vazby o složitosti procesu realizace jsme upustili od myšlenky světelného návěstidla a přistoupili k řešení formou implementace on-train uživatelského rozhraní. Výhod takového řešení je hned několik: adaptabilita, možný rozsah informací a odstranění překážek realizace daných povolovacím řízením pro stavbu. Náš algoritmus jsme společně s DPP podrobili testování a rozpracovali další požadavky na testování před realizací.
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?: Podle všech stakeholderů se jedná o projekt, který má smysl a poskytuje nezanedbatelný přínos. Jeho realizace stojí na zapojení dotčených subjektů a po drobné investici nabízí vysokou návratnost ve formě spokojenosti cestujících, řidičů a dalších provozních benefitů. Projekt je škálovatelný s vidinou toho, že kromě předávání informací řidičům může výhledově předávat informace také chytrým křižovatkám, či autonomním tramvajím.
Validace nápadu: Nápad jsme validovali v různých fázích projektu. Při validaci s kolegy ROPID jsme se poučili z jejich bariér. Pro účely semifinále vzniklo představovací video, které jsme prezentovali pracovníkům technologií Dopravního podniku hl. m. Prahy (dále DPP). Ti nám návrh projektu chválili, zároveň nás varovali před vysokými náklady realizace zařízení prezentovanými v semifinále. Jelikož se ale tento nápad jak pomoci řidičům zamlouval mnoha cílovým uživatelům, kteří ho chtěli implementovaný, začali jsme zvažovat jeho transformaci do existujícího palubního počítače v kabině řidiče. V tom nás podpořili zaměstnanci Jednotky provozu tramvají DPP. Po společném testování funkčnosti algoritmu od stolu i v terénu jsme se domluvili na potřebě rozvíjet testovací prostředí nadále ze systému Golemio s následným přenosem vyhodnocených dat buď přímo do vozidel (systém APEX), či do Řídícího systému (DORIS). Pro Operátora ICT se tak jedná o novou cílovou skupinu uživatelů dat z Golemia: řidiče tramvají.
Finanční plán: Pro úspěšnou realizaci projekt potřebuje na příští rok jednoho product ownera a vývojáře asi na 40 % úvazku. V rámci této fáze bude vhodné přejít k realizaci druhé lokality mimo Senovážné náměstí. Jako vhodnou jsme zvolili lokalitu Anděl, Plzeňská, kde dochází ve špičkách ke sjezdu stejného množství vlaků jako na Senovážném. To si vyžadá další náklady ve formě inframajáků zabudovaných do dvou zastávkových sloupků ve výši cca 100 tis. Kč za kus. Implementaci do systému APEX si bude řešit DPP sám.
Tým: Rádi bychom projekt po soutěži předali produktovému manažerovi z Operátora ICT. Jedná se o instituci, která by měla mít realizaci projektu pod kontrolou. Z vývoje Řadičky máme mnoho poznatků o překážkách v přístupu k databázi Golemio k bezproblémovému fungování nástroje, které nejsme schopni jako externí tým řešit. Nastartováním spolupráce s DPP a ROPID a prvotním ověřením řešení jsme realizaci projektu napomohli tak, jak bylo v rámci našich možností reálné. Dále se zapojíme formou konzultací.