reKáva

reKáva

Název projektu / produktu: reKáva
Link na projekt: https://www.rekava.cz
Team leader: Jana Šrámková
Výzva: č. 1: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Stručný popis projektu: Projekt reKáva poskytuje odpadovou službu kavárnám, firmám a dalším institucím, v rámci které zajišťuje svoz kávové sedliny prostřednictvím elektrického cargo kola. Daná organizace shromažďuje vyprodukovanou sedlinu do „smart košů“ s integrovaným čipem, které monitorují její stav a zaplnění koše. Prostřednictvím aplikace propojené se „smart koši“ má pak řidič kola přehled o tom, zda je třeba sedlinu již svézt do komunitní zahrady či nikoliv. V komunitních zahradách najde sedlina další využití.
Pokrok od semifinále: Prvním krokem od semifinále bylo zhotovení studie proveditelnosti dle legislativy, kterou nám poskytla firma KROUPAHELÁN advokátní kancelář. Vyvinuly jsme ve spolupráci s PLASTENCEM krabičku na čip z recyklátu. Spolupracujeme s organizací SEMÍNKÁRNA, které teď v polovině června budeme dodávat hlívy ústřičné do zeleninových bedýnek pro pražany. GreenHack - poprvé testování našeho prototypu, Účast na konferenci Inovační vize Prahy 2030 a zároveň jsme umístili náš prototyp na konferenci.
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?: Smart koš díky integrovanému čipu zefektivňuje nakládání s odpady, a to jak z ekonomického, ekologického, tak i vědeckého hlediska. Data o kvalitě a množství kávové sedliny budeme sdílet s příslušnou organizací prostřednictvím propojené aplikace. Výstupem pro organizace bude navíc měsíční transparentní report o množství odkloněné kávové sedliny ze skládky. Data budou open-source s operátorem ICT.
Prototyp - link na stažení: https://rekava.azurewebsites.net/collection
Validace nápadu: Oslovili jsme přes 100 organizací od firem, kaváren, veřejných institucí, korporátů, neziskových organizacích za pomocí výběrového šetření. Zároveň jsme s 50 organizacemi měli individuální rozhovor. Největší zastoupení z dotazníku jsou kavárny a firmy. 68% respondentů nám odpovědělo, že mají zájem o svoz kávové sedliny. Z toho jsme zjistili, že 57,1% preferuje platit přímo platit už v cenně kávy od dodavatele ostatní preferují formu členství. Při průzkumu naší služby svozu kávové sedliny jsme zjistili tyto preference pro organizace: měsíční transparentní report o odklonu kávové sedliny, Zodpovědné chování, zveřejnění na našem webu v mapě zodpovědných organizacích. Roční transparentní report - povinný nefinanční reporting. Máme nasmlouvané předběžně 10 organizací na předpilotní projekt - tyto organizace jsou zástupci:4 kaváren/ 2 veřejné instituce/ 1 korporát, 3 firmy ( malé a střední podniky).
Finanční plán: Máme zajištěno na další roky vývoj a testování aplikace externě od PwC. Marketing a PR aktivity máme zajištěny ve spolupráci CIRA, mzdové prostředky na koordinátora a řidiče cargo kola financujeme z vlastních zdrojů. Pro zahájení realizace projektu je odhadem částka 250 000,- Kč - potřebujeme hlavně peníze na nákup elektrického cargo kola. Byznys plán je předběžně nastaven do několika kategorií a benefitů – odlišné v závislosti na typu zapojené organizace.
Tým: Po skončení soutěže tým zůstává, jako před soutěží. Skládá se z: Jana Šrámková - CEO - https://www.linkedin.com/in/jana-šrámková-876211b4/ Michaela Čermáková - odborný garant, Adam Buben - koordinátor svozové služby, Viktorie Dašková - marketingový specialista, Michal Turek - marketingový kreativec. Tým rozšiřujeme o další tři studenty z oboru Mikrobiologie z univerzity UK a VŠCHT, které budou pracovat na metodice pro učitele - ,, Growkity do škol,,.
Link na info o týmu: https://www.rekava.cz/o-rekave