Spolu Byznys a NGO

Spolu Byznys a NGO

Název projektu / produktu: Rosteme společně pro Prahu
Link na projekt: http://1url.cz/GKzZU
Team leader: Marie Froulíková
Výzva: č. 5: KOMUNITY
Stručný popis projektu: Projekt Rosteme společně cíli na rozvoj partnerství mezi byznysem a občanským sektorem. Webová aplikace minimalizuje vzájemné bariéry a na základě specifického mechanismu umí propojovat společensky prospěšné projekty a firmy, u kterých vznikne synergie např. na základě hodnot, tématu nebo formy spolupráce. Nabízíme propracovaný systém podpory obou zapojených aktérů v období jejich spolupráce a i po jejím skončení. App má významný potenciál rozvíjet a.kultivovat lokální dárcovství na území Prahy.
Pokrok od semifinále: Dotazníkový průzkum NGO a firem, tvorba uživatelského flow a skicování, architektura klíčových funkcionalit (match NGO a firem, project management), design evaluace a social impact, tvorba prototypu, fokusní skupina a uživatelské testování, účast na HACK2NORMAL - 2. místo, tvorba byznys a finančního plánu, Story Brand, navazování partnerství early adopters, navazování spolupráce s partnery, spolupráce pro vývoj app, mediální výstupy (Ekonom, příprava Tyinternety, Roklen 24), zakoupena wwwdomena
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?: Rosteme společně je platforma vytvořená pro rozvoj a zkvalitnění občanské společnosti na území hl.m. Prahy, ať z pohledu společenského dopadu, tak z hlediska vícezdrojového financování NGO. Další přidaná hodnota je v možnosti efektivnějšího zacházení finančních prostředků z rozpočtu Magistrátu.Lokální dárcovství je v začátcích, zároveň se jedná o společenský trend. Tato platforma podporuje tvorbu místních komunit a rozvoj občanské společnosti v konkrétním městských částech.
Validace nápadu: Validace rozdělena do 5ti částí. Validace zákazníci (corp, SMB, NGO), validace s partnery a spolupracujícími subjekty, konzultace zástupci samosprávy, dotazníkové šetření NGO a firmy, konzultace k technickému řešení webové aplikace. Využity různé techniky sběru dat: kvantitativní dotazník; empatické rozhovory; uživatelské testování formou fokusní skupiny a polostrukturovaných rozhovorů. Podrobné výstupy - viz příloha. „Velké, střední i malé firmy teď více než jindy hledají cesty jak podpořit organizace a komunity, které přicházejí s projekty s přesahem. Zároveň motivují své zaměstnance k dobrovolnictví. To s sebou přináší potřebu propojení, networkingu a nové úrovně komunikace. Projekt Rosteme Společně má velký potenciál v Praze – je řízen zkušenými odborníky a podpořen skupinou nadšenců.” Luděk Jedlička, Oracle, SW Business Development
Finanční plán: Cílová populace vypočtena na 20.000 firem a 24.000 NGO.1 rok plán oslovení 0,5%, 2 rok 1% a 3 rok 1,5%. Cenotvorba dle velikosti NGO a firem. Zkušební poplatek na 3 měsíce (⅔ ceny), dále pak roční poplatek. V poplatku zahrnuto využití aplikace, všech funkcionalit, databáze NGO a firem pro listování, servisní a expertní služby. Vývoj aplikace stanoven na 870tis, z toho vývoj beta verze 320 tis. Investice 900tis vykrytí nákladů pilotní fáze a 1 rok provozu. Předpoklad zisku ve třetím roce 650tis.
Tým: Marie Froulíková - zkušenosti s NGO, CSR v O2, networking byznys a NGO. Vanda Gabrielová - pracovní zkušenosti SMB a vývoj aplikací. Tomáš Gargelka - UX designer s přesahem do grafické práce. Iva Černá - zkušenosti NGO, tvorba komunit, propojování NGO a firem. Šárka Ondrouchová - studentka, operativa a sociální dopad, Nikola Katolická - studentka, komunikace. Externí spolupráce: Barbora Novosádová - expertka na měření společenského dopadu, Jan Šilhavý - konzultace technického řešení.