Intermodálisti

Intermodálisti

Název projektu / produktu: TAXI Lítačka
Link na projekt: https://taxilitacka.cz
Team leader: Juraj Arlas
Výzva: č. 4: BEZPEČNOST/DOPRAVA
Stručný popis projektu: Zvýšíme komfort a dostupnost veřejné dopravy tím, že nabídneme Pražanům novou inovativní formu měsíční předplacenky na garantované jízdy domů kombinující MHD a taxi. Ne všichni se vrátí zpět na svá pracoviště na 5 dnů v týdnu. Uživatel si zvolí cenu dle počtu dní, kolikrát týdně bude kombinovanou službu využívat. Taková kombinovaná služba pomůže motivovat část populace k návratu do MHD místo toho, aby po uvolnění pandemických opatření, jak analýzy ukazují, přesedlali do vlastních aut.
Pokrok od semifinále: 1. Spustili jsme marketingovou kampaň pro validaci trhu skrze taxilitacka.cz. 2. Analyzovali a vyčíslili jsme environmentální dopady naší služby. 3. Vytvořili jsme prototyp mobilní aplikace, který reprezentuje 2 hlavní procesy: proces nákupu taxi předplacenky a proces realizace intermodální jízdy. 4. Spustili jsme vývoj systému a mobilní aplikace pro provozování služby. 5. Řešili jsme možnosti integrace MHD ticketingu s organizací ROPID a možnosti podpory se zástupci hl.m. Praha a Operátora ICT.
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?: Důvodem u mnohých, kteří jezdí do práce vlastním autem je, aby si zabezpečili komfortní způsob, jak se večer dostat z centra domů. Chceme nabídnout Pražanům garanci komfortní cesty domů bez vlastního auta kombinací MHD + taxi formou měsíční předplacenky pokrývající obě formy přepravy. Zvýší se tím dopravní obslužnost a sníží produkce CO2. Pilotním provozem TAXI Lítačky pro Prahu zanalyzujeme a kvantifikujeme jaká část populace zkonvertuje z používání vlastního auta a potvrdíme poměr snížení CO2.
Prototyp - link na stažení: https://bit.ly/TAXI_Litacka_Prototype
Validace nápadu: Za měsíc květen 2021 jsme na stránkách TAXI Lítačka přivítali 2348 unikátních návštěvníků. Začátkem června jsme zastavili marketingovou kampaň a na základě získaných dat realizovali produktové změny. Marketingová kampaň pokračuje od 10.6. Cílem bylo od začátku ne jenom validace a feedback z trhu ale též nastartování trakce ve smyslu sběru emailových adres pro další komunikaci a aktivaci budoucích zákazníků služby. Celkem jsme v rámci květnové kampaně získali 338 emailových adres. Z těchto 338 uživatelů jsme získali 162 respondentů, kteří odpověděli na otázky týkající se vhodnosti služby. Téměř ¾ (73,5%) respondentů reagovali pozitivně se zájmem o vyzkoušení služby. Validovali jsme ochotu dopravců spolupracovat a dodávat služb taxi dopravy za předem zafixovaných podmínek ceny za hodinu a ceny za ujetý kilometr - Modrý Anděl, PROFI Mobility, Panda Ride. Navíc zájem o začlenění služby měsíčního předplatného po jejím ověření v rámci pilotního provozu projevila i platforma Liftago.
Finanční plán: Náklady na vývoj SW projektu absorbuje firma Mileus v rámci své strategie budování B2B Digitální franšízy a technologického poskytovatele. Investice Mileus na vývoj SW po dobu 1,5 roku budou pokryty z finančních zdrojů zakladatele a též získaných od investorů. Pro podporu akvizice uživatelů pilotního provozu bychom použili 300 tis Kč na 30% diskont prvních 3 měsíců předplatného - kampaň realizovaná po dobu prvních 4 měsíců pilotního provozu 09-12/2021.
Tým: Ondřej Synáček - frontend vývoj - mobilní aplikace, web admin konzole. Jiří Vycpálek - backend vývoj Christina Shakula - produktový design (UX, UI, CX) Martin Křeček, CTO - projektové řízení vývoje SW, SW architektura, devops Veronika Froncová - CMO - řízení marketingu Lucia Urbaníková - B2C akviziční marketing / advertising Juraj Atlas - řízení produktu a týmu, obchod a finance (dopravci, partneři)