CogniProp EDU

CogniProp EDU

Název projektu / produktu: CogniProp EDU
Link na projekt: https://edu.cogniprop.com/
Team leader: Michal Roth
Výzva: č. 3: DATA & DIGITALIZACE
Stručný popis projektu: CogniProp EDU je inovativní webová platforma pro školy, která vzdělává studenty v oblasti umělé inteligence. Žáci zde postupně vytvářejí a trénují model AI, který následně optimalizuje provoz a údržbu jejich školy. Projekt spojuje teoretické vzdělání s praktickými dovednostmi a podporuje digitální gramotnost mládeže.
Pokrok od semifinále: Nejdůležitější bylo konkrétní upřesnění naší spolupráce se Smíchovskou Střední Průmyslovou Školou a Gymnáziem. Začali jsme společně vytvářet specifické kurikulum pro povinně volitelný kurz, který je zaměřený na druhé ročníky této školy. Tato spolupráce nám umožnila přizpůsobit náš výukový materiál přímo potřebám a očekáváním studentů a učitelů. Spustili jsme webové stránky projektu, kde nabízíme registraci ostatním školám pro druhou fázi implementace.
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?: Podpora našeho projektu představuje investici do budoucnosti Prahy za velice nízkou částku. Zlepšením digitálních dovedností u studentů se zároveň zvyšuje celková schopnost Prahy přizpůsobit se rychle měnícímu světu. Tento projekt poskytuje nejen příležitost pro aktuální studenty, ale také pro budoucí generace, vytváří udržitelný vliv na vzdělávací systém a posiluje pozici Prahy jako inovativního a vzdělaného města.
Prototyp - link na stažení: https://edu.cogniprop.com/
Validace nápadu: Smíchovská Střední Průmyslová Škola a Gymnázium, naše pilotní škola, je zvláště spokojena s možností nabídnout svým studentům náš kurz jako povinně volitelný předmět. Tento kurz je pro ni novým a cenným doplňkem ke klasickému vzdělávacímu programu. Studenti, kteří se budou účastnit tohoto kurzu, jsou rovněž nadšení. Vítají nové příležitosti k rozvoji svých digitálních dovedností a jsou vděční za možnost získat takové dovednosti, které jsou dnes na trhu práce velmi žádané. Předběžně jsme i zkoušeli hledal potenciální partnery/sponzory z řad technologických firem a setkali jsme se s pozitivní zpětnou vazbou - vidí v našem projektu příležitost přispět k posílení digitálního vzdělání v České republice. Jinými slovy, naše zákazníky a partnery inspiruje naše vize poskytnout mladým lidem příležitost získat nezbytné digitální dovednosti pro 21. století.
Finanční plán: Pro roky 2023, 24 a 25 plánujeme vyrovnaný rozpočet (viz přiložený soubor). Rok 2023 spoléhá na dvě hlavní věci - příspěvek od města 250.000 Kč (200.000 Kč ve financích, 50.000 Kč v lidských zdrojích) a na darovaní času ze strany týmu pro tvorbu platformy, kurikula a dalších nutných věcí (přiložený rozpočet darované hodiny nepočítá, počítá pouze s náklady, které bude nutné uhradit, resp. pokrýt z lidských zdrojů města). Do dalších let počítáme s financováním skrz granty a korporátní sponzory.
Tým: Michal Roth (linkedin.com/in/rothmichal) - vedení projektu, partnerství, programování Kateřina Hubáčková - programování Adrian Simonides - obsah kurzu