Svetlodat

Svetlodat

Název projektu / produktu: PrahaBot
Link na projekt: http://svetlodat.eu/
Team leader: Simon Kos
Výzva: č. 3: DATA & DIGITALIZACE
Stručný popis projektu: PrahaBot, konverzační AI nástroj, zlepšuje interakci mezi politikou města, odborníky a občany. Nabízí snadný přístup k městským datům a dokumentům a podporuje veřejnou účast v procesu městského plánování a rozvoje.
Pokrok od semifinále: Po prezentaci videa jsme ladili PrahaBot pro komunikaci Metropolitního plánu, rozšiřovali schopnosti pro odkazy na stahování 3D modelů Prahy a připravovali jej na další strategické dokumenty. Vedli jsme workshopy s MHMP a KKCG, sbírali cennou zpětnou vazbu a komunikujeme s IPR o pilotním projektu chatbotu pro zapojení veřejnosti.
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?: PrahaBot, jakožto nástroj pro zlepšení komunikace mezi městskou správou a občany, zvyšuje dostupnost složitých urbanistických dat. S potenciálem stát se základem pro různorodé řešení zlepšení veřejných služeb, posouvá PrahaBot inovace ve veřejném sektoru, podporuje digitální transformaci města a napomáhá sociální a digitální inkluzivitě.
Prototyp - link na stažení: https://svetlodat.streamlit.app/
Validace nápadu: Požádali jsme potenciální uživatele PrahaBota, architekty pracující v zavedených pražských architektonických firmách o vyzkoušení základních funkcionalit prototypu PrahaBota a jejich představu o jeho potenciálu. V přiloženém dokumentů kromě vyjádření architektů shrnujeme validaci potenciálních partnerů z řad Pražských institucí.
Finanční plán: V prvních fázích vývoje plánujeme spustit pilotní projekty bez vnějšího financování. Počítáme s expanzí prostřednictvím nových kontraktů a partnerství v následujících třech letech. Naše finanční strategie se opírá o generování příjmů z těchto kontraktů a dalších možných zdrojů.
Tým: Simon Kos a Robert Youssef
Link na info o týmu: http://svetlodat.eu/