Čistá voda

Čistá voda

Název projektu / produktu: Desková hra Čistá voda
Team leader: Nadija Čehajić
Výzva: č. 2: Extra výzva od Pražských vodovodů a kanalizací: ZDRAVÁ A ČISTÁ VODA PRO PRAHU
Stručný popis projektu: Vytváříme deskovou hru znázorňující vodní hospodářství v Praze. Hráči uvidí z jakých zdrojů mají pitnou vodu, jakým způsobem je tato voda upravena na pitnou a jak je následně čištěna odpadní voda. Díky otázkám ve hře lépe pochopí složitost celého procesu.
Pokrok od semifinále: Vytvořili jsme přesný herní plán. Každému technologickému prvku byla přiřazena cena, aby trochu odpovídala realitě. Zároveň je vše spočteno tak, aby mohl vyhrát každý hráč a hra byla vyrovnaná. Vytvořili jsme otázky po jejichž zodpovězení hráči získají herní peníze, za které technologické prvky nakupují. Dále jsme přidali akční karty, které celou hru zatraktivní.
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?: Úprava a čištění vody je jeden z nejdůležitějších systémů pro obyvatele. Povědomost o tom, jak tento proces probíhá, není v populaci příliš známý. Díky námi vytvořené deskové hře se Pražané zábavnou formou dozvědí, jakou vodu pijí, jak se upravuje a že je velmi kvalitní.
Validace nápadu: Víme, že náš produkt nevydělá hodně peněz. Vytváříme ho z edukativních důvodů. VŠCHT Praha náš nápad podporuje a chystá se ho využít na propagačních akcích. Stejně tak spolek H2Ospodař!, který vzdělává mimo jiné žáky základních a středních škol o hospodaření s vodou, se chystá do budoucna využívat naši hru.
Finanční plán: Jak to budeme financovat? Peníze na produkci, zpracování a tisk získáme od školy, která má na propagační účely předem daný rozpočet a počítá se, že z něho budeme financovat náš produkt. Výtisk bude jednorázový na předem určenou akci a v případě větší poptávky zvýšíme produkci.
Tým: My dva, Tomáš a Nadija. Budeme pracovat spolu s partnery z naší školy VŠCHT Praha (obzvlášť řešitelé finanční podpory). Doufáme že připojí podpora i z PVK.