Tým Databáze jídel

Tým Databáze jídel

Název projektu / produktu: Databáze jídel
Team leader: Ondřej Pipek
Výzva: č. 3: DATA & DIGITALIZACE
Stručný popis projektu: Náš projekt řeší problematiku zbytečného vyhazování jídel ve školních jídelnách. Skládá se z Databáze jídel, kde má každá škola svůj profil. Na ten se nahrávají jídla z jídelníčku a jsou doplněna o reálné fotografie z dané školní jídelny. Strávníci tak vidí, jak jídlo vypadá, mohou ho hodnotit, komentovat a dávat tak zpětnou vazbu kuchařkám a ostatním. Druhou částí projektu je Menu maker, který vytvoří kuchařkám jídelníček s ohledem na kritéria, která musí dodržet, což jim zjednoduší práci.
Pokrok od semifinále: Rozpracovali jsme myšlenku Menu makeru, vytvořili detailní strukturu, a zabudovali ho do prototypu. Ten ukazuje základní principy programu. Zároveň jsme přidali nové funkce do již fungující Databáze jídel. Vznikl tak kompaktní a provázaný program, který je zčásti naprogramovaný a z části prototypem ve Figmě. Vše jsme pravidelně komunikovali s kuchařkami a na základě zpětné vazby a nových informací upravili program tak, aby byl pro ně co nejpřínosnější. Oslovili jsme také další stakeholdery.
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?: Finanční podpora města nám pomůže realizovat projekt, který by bez ní neměl takový dopad, neřešil problém tolik do hloubky a jeho vývoj by trval mnohem déle. Projekt v Praze sníží množství zbytečného potravinového odpadu v jídelnách a s tím spojených nákladů na odvoz a likvidaci, zpříjemní žákům každodenní život, aktivně je zapojí do dění okolo nich a zefektivní práci kuchařek při tvorbě jídelníčku. Díky těmto a dalším přínosům se zvedne úroveň pražských školních jídelen.
Prototyp - link na stažení: https://dev.gypcejidlo.testdev.cloud/
Validace nápadu: Jsme v intenzivním kontaktu s kuchařkami z jídelny, kde projekt běží v testovacím režimu. Jsou do projektu nadšené a ve všem nám vychází vstříc. Vadí jim, že obědy se zbytečně vyhazují a před očima vidí jak výsledky jejich práce jdou do koše. Při tvorbě jídelníčku by jim menu maker pomohl, ale myslí si, že zásadnější pomocí může být pro méně zkušené či nové provozy, kde nejnáročnější je právě dodržení povinných norem. Zároveň jim program pomůže s inspirací, co vařit, díky navrhování jídel z jiných jídelen a tím pádem nebude jídelníček jednotvárný. Od studentů máme pozitivní ohlasy, ale také doporučení co udělat lépe. Při provozu testovací verze jsme si všimli potřeby studenty k hodnocení pobídnout - to plánujeme dělat ve spolupráci se studentskými radami na jednotlivých školách pomocí motivační strategie. Také jsme oslovili potenciálního partnera Studentský sněm Hlavního města Prahy, ale zde zatím čekáme na odpověď, kterou při prezentaci už určitě budeme mít.
Finanční plán: Financování řešíme komplexně, v přiloženém dokumentu je vše podrobně rozpracováno a vysvětleno.
Tým: Jsme tým studentů, kteří mají zapálení pro věc, která jim dává smysl. Tento projekt vyšel z naší vlastní potřeby, když jsme si na střední škole nemohli dobře vybrat oběd, a tak jsme se s tím rozhodli něco dělat. Po skončení nakopni Prahu bude hlavní tým stejný - Ondřej Pipek, Matěj Rychnovský, Vojtěch Šišma. V případě úspěchu v Nakopni Prahu doplníme naše řady o seniorního programátora na dobu vývoje programu.