Senzorvzduchu

Senzorvzduchu

Název projektu / produktu: Senzory do škol
Link na projekt: https://www.senzorydoskol.cz
Team leader: Michael Lazan
Výzva: č. 1: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Stručný popis projektu: Pražské střední školy zahrnujeme do projektu stavby vlastního senzoru vzduchu. Studenti si sami v rámci výuky postaví KIT senzoru a poslechnou naši prezentaci o měření ovzduší. Školí je naši ambasadoři čistého vzduchu. Stavba senzoru je triviální a trvá pouze několik minut. Senzor se přímo ve škole napojí na WI-FI a umístí se do venkovního prostředí. Pro školy poskytujeme widget, který mohou vložit přímo na web školy. Vydáme výroční zprávu o projektu; data se použijí ve vizualizacích a grafech.
Pokrok od semifinále: Naměřená školní data byla porovnána s daty z jiných senzorů, zajistili jsme jejich validitu. Poznali jsme reálné měření ve škole, vyladili jsme spolupráci týmu při výpadku senzoru. Naprogramovali jsme hlídání API. Došlo k rozšíření týmu o ambasadory. Vytvořili jsme informační tabuli se senzorem, studenti si mohou přes QR kód načíst aktuální informace o vzduchu. Ve škole bylo provedeno vstupní dotazníkové šetření. Projekt byl oficiálně zařazen do projektu Eurocities jako pilot Citimeasure.
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?: Projekt kombinuje vzdělávání žáků středních škol se sběrem volných dat. Ve škole podporuje kreativitu a programování, učí analýzu dat, práci s mapou a grafy. Žáci jsou začleňování do mezinárodní komunity. Data ale budou dostupná pro všechny pražany a hl. městu Praze pomohou k relevantnímu rozhodování na základě exaktních měření vedoucích v ideálním případě ke konstrukci digitálního dvojčete Prahy. Projekt přináší městu pozitivní publicitu mezi evropskými městy https://eurocities.eu/cities/prague
Prototyp - link na stažení: https://github.com/opendata-stuttgart/
Validace nápadu: Ve všech školách, budou provedena dvě dotazníková šetření. Vstupní šetření, prováděné před nainstalováním senzoru má za úkol zjistit informovanost žáků o problematice měření kvality vzduchu a ev. problémy, které zažívají. Druhé, výstupní šetření, prováděné 3 měsíce po instalaci senzoru má za úkol změřit změnu v informovanosti a chování studentů v návaznosti na stavění a měření kvality senzorem vzduchu samotnými studenty. V pilotní Smíchovské střední průmyslové škole, bylo před spuštěním projektu provedeno vstupní dotazníkové řešení. Zúčastnilo se ho 109 respondentů. Z těchto respondentů 70,6% neví, kde najít informace o stavu vzduchu v jejich okolí. 64,2% neví o možnosti občanského měření kvality vzduchu. Znečištěním vzduchu se cítí dotčeno 37% respondentů a uvádějí tyto problémy: častá rýma 35%, každoroční senná rýma 32%, deprese 12,8%, častý kašel 13,8%, astma 11,9%, zvýšená nutnost péče o kůži 9,2%, bronchitida 2,8%, nemožnost popadnout dech 3,7%. 8,3% se chce dokonce odstěhovat.
Finanční plán: Pro projekt Senzory do škol počítáme v prvním roce 50 senzorů. Cena elektroniky jednoho senzoru vyjde na 1767,- Kč, potom je potřeba zaplatit především mzdy přednášejících ambasadorů na školách a další spojené náklady, jako cestovné a servis v případě poruch. Po Hlavním městě Praze budeme požadovat podporu 250.000 za rok. V případě zájmu projekt prodloužit na další roky se bude jednat o podobnou částku. Projekt negeneruje zisk a jsme připraveni použít i vlastní zdroje ve výši 11 tis. za rok.
Tým: Na projektu budeme rádi pracovat v osvědčeném duo leaderů - Michael Lažan a Nikola Carić. Do projektu jsme přibrali dva studenty právě ze Smíchovské střední průmyslové školy - Alexandra Waage a Lukáše Krause, kteří jsou zapáleni v oboru IoT a mají zájem věc posunout dále, disponují programátorskými znalostmi a budou se podílet na přednáškách a společném stavění senzorů ve školách.
Link na info o týmu: https://www.senzorydoskol.cz/o-nas/