Waste Digital

Waste Digital

Název projektu / produktu: Occo
Team leader: Kryštof Novák
Výzva: č. 3: DATA & DIGITALIZACE
Stručný popis projektu: Města mají málo informací o tom, co se v nich děje. Díky tomu je spousta služeb nastavena paušálně, což ale mnohdy neodráží jejich nevyzpytatelně-dynamickou realitu. Jedním z příkladů je znečištění odpadových stanovišť v Praze. Ve Waste Digital vyvíjíme kompaktní, bateriově napájený IoT senzor s optickým snímačem využívající umělou inteligenci, která je schopna vyhodnotit a reportovat, co se v okolí odpadových stanovišť děje a poskytnout městu data pro plánování úklidu.
Pokrok od semifinále: Byl dokončen vývoj prvního prototypu hardwaru i firmwaru. Byla také navržena první verze pouzdra pro náročné venkovní podmínky. Nyní bude následovat nasazení prototypů do terénu a sběr dat pro trénování AI modelu.
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?: Praha je nádherným městem, a náš projekt městu pomůže být čistým a uklizeným. Naše řešení přináší možnost efektivně plánovat trasy pro úklidová vozidla, tím snížit počet najetých kilometrů a pracovní čas úklidové posádky. To vede ke snížení nákladů na úklid. Méně naježděných kilometrů znamená méně vyprodukovaných CO2, hlukových a prachových emisí. Ve výsledku bude úklid efektivnější, Praha čistější a Pražané spokojenější.
Validace nápadu: Hlavní zákazník, Magistrát hl. M. Prahy obor odpadů, má o technologii a pilotní projekt ve spolupráci s OICT zájem. Padla shoda, že by systém mohl zefektivnit úklid a že zapadá do koncepce Praha smart city a projektu chytrého odpadového hospodářství.
Finanční plán: Nebude žádáno o finanční pomoc viz. finanční plán.
Tým: Jan Grossmann Jan Pisl Krystof Novak
Link na info o týmu: https://wastedigital.cz/occo#aboutus