DiplomkyproPrahu.cz

DiplomkyproPrahu.cz

Název projektu / produktu: DiplomkyproPrahu.cz
Link na projekt: https://diplomkyproprahu.cz/
Team leader: Vít Šimral
Výzva: č. 6: MĚSTO PRO LIDI
Stručný popis projektu: DiplomkyproPrahu.cz jsou online portál, který propojuje studenty, univerzity, město a městské firmy za účelem společného řešení aktuálních problémů Prahy. Studenti, kteří chtějí pracovat na přímo aplikovatelných výzkumech, získají odborné zázemí od univerzit a možnost spolupráce s městem a jeho firmami. Tímto propojením se využije potenciál studentů na začátku jejich kariéry a sníží náklady na externí expertní služby pro město.
Pokrok od semifinále: Od semifinále intenzivně pracujeme na rozšiřování know-how a konzultace se všemi subjekty ze sféry akademické a univerzitní, studentské i městské. I díky tomu jsme dokázali přijít na důležité podněty, které jsme zapracovali do finálního projektu. Dále jsme začali vyvíjet mock-up webovou platformu, která simuluje finální produkt.
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?: Podpora projektu by měla být vnímána jako investice do inovace, rozvoje a budoucnosti města. Projekt přináší nový přístup k propojení univerzit s potřebami města a městských firem, podporuje inovativní myšlení a rozvoj nových řešení pro problémy Prahy. Spolupráce studentů a města umožňuje snížení nákladů na expertní služby a využití potenciálu mladých talentů. Propojení studentů s městskými firmami posiluje vztah mezi univerzitami a jejich studenty a místem jejich studií.
Prototyp - link na stažení: https://diplomkyproprahu.cz/
Validace nápadu: Zákazníci projektu oceňují jeho přínos při propojení studentů s reálnými problémy města a poskytnutí odborného zázemí od univerzit. Město vidí velký potenciál v propojení s univerzitami, a to jak na úrovni politické reprezentace, tak na úrovni úřednictva. Potenciální partneři ze stran městských firem vidí v projektu primárně příležitost ke spolupráci s mladými talentovanými lidmi a využití jejich schopností pro řešení městských problémů. Univerzity vidí výhody v pomoci studentům v aplikovaci svých teoretických znalostí, což zdůraznila i rektorka UK. UK například se soukromým sektorem příliš nespolupracuje a s městem navazuje pouze nárazové spolupráce na úrovni vedení. Rektor ČVUT vidí právě největší potenciál v propojení s městem, jelikož s běžnými firmami již fakulty spolupracují pravidelně. Univerzity vidí ale také velký přínos v propojení s veřejnou institucí přes externí subjekt, který může tuto spolupráci moderovat a nebude se tak měnit společně s politickou reprezentací.
Finanční plán: Vytvoření brandu a MVP = - 200.000 Kč Personální náklady: 36 x 22 000 = - 792.000 Kč IT support & dev: 36 x 22 000 = - 792 000 Kč Nakopniprahu grant = + 200.000 Kč Poplatek univerzity: (24 000 x 10) x 3 = + 792.000 Kč Poplatek měst. spol. a org.: (24 000 x 10) x 3 = + 792.000 Kč.
Tým: Tým DiplomkyproPrahu má ideální kombinaci zkušeností ze startupové, veřejné a univerzitní sféry, což jim poskytuje vhodné zázemí pro úspěšné řešení projektu. Tým plánuje aktivně se podílet na fundraisingu a hledat vhodné partnery, zároveň hledá projektového manažera, který bude pevně držet projekt pohromadě. V rámci marketingu spolupracujeme s Dipozitiv, s.r.o., kteří nám nabídli barterovou spolupráci při vytváření MVP a brandu.