muuv

muuv

Název projektu / produktu: muuv
Team leader: Martin Švec
Výzva: č. 6: MĚSTO PRO LIDI
Stručný popis projektu: V rámci muuv chceme poskytnou kvalitní a spolehlivou navigaci pro obyvatele Prahy s různými omezeními pohybu - vozíčkáře, nevidomé, seniory i rodiče s kočárky. Chceme propojit existující opatření (bezbariérové obchody, restaurace, MHD, aj.) a pomoci naplánovat takovou trasu ode dveří ke dveřím, která bude v silách a možnostech konkrétního člověka. Využijeme jak existující informace (např. MHD) a data (IPR, OICT), která rozšíříme o data nasbíraná vlastním 3D skenerem a budeme je dále analyzovat.
Pokrok od semifinále: Za poslední měsíc jsme detailně zpracovali datový model (jaká data jsou potřeba, jaká existují a jak se dají využít) jehož součástí jsou i lidarová data. V tomto směru jsme pokročili ve výběru vhodného hardwaru na sběr dat v terénu a vyvíjení algoritmu na jejich automatické vyhodnocování a zpracování. Posunuli jsme se v přípravě udržitelného byznys modelu a prototypu aplikace, který v průběhu června budeme představovat prvním testovacím uživatelům z řad SONS, POV a občanským sdružením D.R.A.K.
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?: Základním právem každého člověka je garance přístupu - ke službám, ke vzdělání, k práci. My ale často různé skupiny obyvatel odsouváme na vedlejší kolej, protože řešení nejsme schopni nabídnout. Praha má díky muuv jedinečnou možnost alespoň část problému odbourat. muuv a vše, co se za ním skrývá, nabízí dostatek zkušeností s tématem a zajímavý koncept, který efektivně využívá existující městská data a tvorbu vlastní databáze tak, aby byl udžitelný i do budoucna bez potřeby větších investic.
Validace nápadu: Záměr pravidelně konzultujeme s POV a Občanským sdružením D.R.A.K., v rámci Nakopni Prahu jsme pak probírali možnosti a představy s OICT a SONS. Na toto dále brzké době navážeme již se specifickými požadavky na funkčnost aplikace. Zpětná vazba od zastřešujících organizací je mírně skeptická, přičemž vychází z komplexnosti problematiky, ale i předchozích negativních zkušeností s jinými projekty. Tyto iniciativy nicméně vždy postrádaly jeden nebo více aspektů (vhled do problematiky, neznalost tvorby digitálních produktů, práce s uživateli a znalosti byznysu) nutných k úspěšnému řešení. Tato potřeba nicméně rezonuje ze všech stran, jak od organizací, tak primárně od samotných uživatelů, kteří jsou nyní odkázáni na nedostatečná konvenční řešení (papírové brožury, Google Maps), případně raději své prostředí vůbec neopouštějí. Dále máme zpětnou vazbu i z jiných evropských měst, která vnímají absenci podobného řešení jako zásadní překážku integrace občanů a rády by využily našich zkušeností.
Finanční plán: Financování projektu Muuv v prvním roce předpokládáme plně z vlastních zdrojů. Pro investici do LiDARu zvažujeme využití některého z aktuálních dotačních programů (OPJAK, TAČR, aj.), pravděpodobně ve spolupráci s VŠ (ČVUT, TUL, ČZU). Od druhého roku předpokládáme tržby z prodeje datových výstupů komerčním společnostem (Google, Seznam) k zapracování do jejich mapových aplikací. Ve druhém a třetím roce předpokládáme dílčí financování z vlastních zdrojů. Prodej podílu investorovi nezvažujeme.
Tým: Na realizaci se budou primárně podílet oba spoluzakladatelé, Martin Švec a Petr Švec. Do projektu se již začínají zapojovat i další kolegové s odbornými znalostmi v oblasti IT a GIS (DPZ a Fotogrammetrie), jejichž počet v relativně krátkém časovém horizontu předpokládáme dále rozšířit a to včetně výkonné síly určené pro samotné mapování. Mapování, zpracování a klasifikace dat a vývoj aplikace bude též probíhat v úzké spolupráci s akademickým sektorem.