NOVÉ VYSOČANY NOVĚ

NOVÉ VYSOČANY NOVĚ

Název projektu / produktu: Meet&Green komunitní zahrada
Team leader: Michael Kralert
Výzva: č. 1: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Stručný popis projektu: Praha je pro nás srdeční záležitost. Bohužel však dostatečně nevyužívá výhod, které oproti ostatním městům má. Právě proto přicházíme s naším týmem se spin-off projektem, který je založený na spolupráci studentů architektury ČVUT a studentů sociologie Univerzity Karlovy, kteří dohromady pomohou vytvářet konkrétní projekty v Praze. Po podrobné analýze prostředí jsme si vytipovali lokalitu Nových Vysočan v Praze 9, kde chceme demonstrovat náš záměr pilotního projektu Meet&Green komunitní zahrady.
Pokrok od semifinále: Náš pokrok si dovolujeme rozdělit ve dvou rovinách. Z technické stránky došlo k vypracování detailní projektové dokumentace komunitní zahrady, která je součástí čerstvě odevzdané bakalářské práce. Máme hotový fyzický model pilotního projektu zahrady a 3D model nachystaný na VR simulaci. Dále jsme pracovali na validaci našeho záměru a nad celkovou koncepcí platformy akademické spolupráce. Výsledkem je organizační model OAKTREE CONCEPT a jeho první projekt NOVÉ VYSOČANY NOVĚ s komunitní zahradou.
Proč by hl. město Praha mělo podpořit právě váš projekt?: Máme jako město na víc. Cílem není protlačit studentský projekt, ale demonstrovat naše kvality a nevyužitý potenciál, který Praha v zapojení akademické sféry dostatečně nevyužívá. Pojďme s tím něco společně udělat. Máme zájem o ​​výzkum v praxi. Děláme naprosto vše, co je v našich silách, aby naše práce měla smysl, a to jak pro nás, tak i pro společnost, která nás obklopuje.
Validace nápadu: V případě Meet&Green komunitní zahrady jsme na dobré cestě, abychom se aktivně zapojili do připravované studie rozvoje tohoto území, kterou bude mít na starost Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Máme podporu obyvatel Nových Vysočan a příslib finančního zapojení ze strany místních Společenství vlastníků bytových jednotek. Výsledkem bude úspěšná architektonická soutěž na komunitní zahradu podle pravidel ČKA. V případě platformy OAKTREE CONCEPT máme maximální podporu Univerzity Karlovy a ČVUT. S dalšími partnery jsme domluveni na předběžné spolupráci, která povede k uzavření partnerství. Zmíněné partnery uvádíme v pdf. White Paper. Případné dobré umístění v NakopniPrahu2022 bude mít také určitou formou legitimity. Komunikujeme s VR laboratoří VIRTUPLEX, která by nám se slevou poskytla prostory pro prezentaci našeho pilotního návrhu Meet&Green komunitní zahrady. Tato událost bude sloužit i jako odstartování celé platformy OAKTREE CONCEPT, kam jste všichni srdečně zváni.
Finanční plán: Pro vybrané projekty se budeme snažit zajistit financování z veřejných zdrojů (granty, dotace, dary) a z privátních zdrojů (klienti/odběratelé a bankovní úvěry, crowdfunding). Klíčové budou crowdfundingové kampaně pro jednotlivé veřejné projekty, získání evropských grantů Horizont Evropa 2022 a zakázky pro soukromý sektor. Cíl základního kapitálu je 100 000 Kč. V současné chvíli máme 10%. Detailní informace naleznete v pdf. dokumentu White Paper a v pdf. dokumentu Meet&Green komunitní zahrada.
Tým: Po skončení NakopniPrahu bude na projektu dále pracovat OAKTREE CONCEPT Core Team - Michael Kralert, Mikuláš Ott a Tomáš Barták. Tým bude doplněný o akademiky z ČVUT a Univerzity Karlovy (včetně advokátů a fin. poradců dceřiné společnosti Charles University Innovations Prague a.s.). Pomáhat nám budou dále naši mentoři Petr Beneš a Pavel Kysilka z ​​6D Academy. Uzavřeme spolupráci s našimi klíčovými partnery.